FANDOM


Doctor Who - Time Lords in The End of Time
Господар на Времето
Лидер: Президента
Също познат като: Господар на Времето
Господарка на Времето
Времеви Господар
Кхронарх
Доминус Темпорус

Affiliated with:

Бази: Галифрей
Появявания: Доктор Кой(1963) & Доктор Кой(2005)
Видни членове: Докторът
Властелина
Романа
Сюзън Форман
Рани
Боруса
Гот
Монк
Главния Войн
Джени
Расилон
Гарнизон:


"Най-старата и велика раса във вселената. Гледат от високо към галактиките под тях, заклели се никога да не се намесват, само да гледат."
Десетият Доктор[src]

Господарите на Времето и Господарките на Времето(понякога наричани Времеви Господари, или, рядко, Кхронарх са главния вид на планетата Галифрей). Биологично те са Галифрейци.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики