FANDOM


Вижте също ВИОИВК (за главна информация).
TARDIS2x06
ВИОИВКа на Доктора
Вид: Тип 40, Марк I ВИОИВК
Създаден/а от: Господари на Времето
Появявания: ВИОИВК се появява, или е спомената в повечето истории
"Какво, във ВИОИВК? МОЯТ ВИОИВК?! Разбира се, че можете."
―Докторът[src]

ВИОИВКа на Доктора е остарял Марк I Тип 40 ВИОИВК, използван от Доктора за основни нужди за транспорт. Способен, като всички ВИОВИЦи, да пътува през пространството и времето, Доктора е пътувал в устройството си от самото начало на времето, Големия Взрив (ДК: Крайната цел/Терминъс), до самия края на времето (ДК: Утопия).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики