Fandom

Doctor Who Wiki

ВИОИВК

37pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Беседа0
GenericTARDIS.jpg
Времево И Относително Измерение В Космоса
Вид: Времевo-космическo превозно средство
Създаден/а от: от Господарите на Времето
Появявания: Почти всички истории
Тази статия е за превозното средство. За ВИОИВКа на Доктора, вижте ВИОИВК(Доктор).

ВИОИВК е главния вид времевo-космическo превозно средство, използвано от Господарите на Времето.

Also on Fandom

Случайно уики